diumenge, 28 de juny de 2015

DEURES ESTIU

DEURES ESTIU 1R ESO
Cal estudiar:
·         Músculs i ossos.
·         Escalfament.
·         Tests de condició física ( resistència, força, velocitat i flexibilitat)
·         Exemples d’activitat física i sedentarisme.
·         Cita exercicis per practicar la tombarella, la vertical i la roda.
·         Exemple de jocs populars ( força, pilota, cursa, corda i habilitat).
·         Exercicis el bàsquet per millorar el bot i la passada.

DEURES ESTIU 2n ESO
Cal estudiar:
·         Músculs i ossos.
·         Escalfament.
·         Tests de condició física ( resistència, força, velocitat i flexibilitat)
·         Estiraments.
·         Resistència ( definició, tipus, i sistemes d’entrenament).
·         Voleibol ( sistemes de recepció i rotació)
·         La defensa ( en qualsevol esport col.lectiu)

DEURES ESTIU 3R ESO
ELABORA UN DOSSIER EN EL QUE HI FIGURIN TOTS ELS APARTATS QUE S’ESPECIFIQUEN A CONTINUACIÓ.
CAL ENTREGAR-HO EL DIA DE L’EXAMEN. EN EL CAS QUE NO ES PRESENTIN, NO ES PODRÀ FER L’EXAMEN.
NOTA DELS DEURES: 50%

1.       Activitat física i salut
·         Anar a la pàgina web: www.edu365.cat/eso, entrar a educació física, anar a activitats curriculars,clica i buscar :
-          Hidratació i exercici físic. Copia a la llibreta la teoria que surt  en les pàgines 1,2,3,4. Fer els exercicis.
-          En forma, un hàbit de vida saludable: realitzar resum i fer els exercicis.
-          L’escalfament: què és, objectius, organització d’un escalfament
* Copiar la teoria i fer els exercicis.
* Elabora un escalfament general  amb totes les seves parts. Explica i dibuixa cinc exercicis de cada part.
·         Ossos i músculs: estudiar la fotocòpia.
·         Explica i dibuixa 5 estiraments de 5 músculs diferents.  
2.       Les qualitats físiques bàsiques.
·         Anar a la pàgina web: www.edu365.cat/eso, entrar a educació física, anar a activitats curriculars,clica i buscar :
-          Les qualitats físiques: copiar la teoria i fer els exercicis
-          La força, producció de tensió: copiar la teoria i fer els exercicis.
-          Explica i dibuixa un circuit de 8 estacions mínim en el que es treballi principalment la força i la resistència.
-          La flexibilitat i l’amplitud de moviments: copiar la teoria i fer els exercicis. 

3.       El Voleibol:  explica la seva història, el camp, la pilota, els jugadors,  les regles bàsiques i la puntuació.

4.       Jocs i esports
·         Anar a la pàgina web: www.edu365.cat/eso, entrar a educació física, anar a activitats curriculars,clica i buscar :
-          Jocs i esports: “ introducción a los deportes alternativos”: copiar la teoria i fer els exercicis.
-          El bàdminton: què és, material que s’utilitza per jugar, el camp, nombre de jugadors, regles de joc bàsiques i puntuació.
5.       Acrosport
-          Inventa’t o busca 2 figures d’acrosport de 2  membres. Dibuixa-les
-          Inventa’t o busca 2 figures d’acrosport de 3  membres. Dibuixa-les
-          Inventa’t o busca 2 figures d’acrosport de 4  membres. Dibuixa-les
-          Inventa’t o busca 2 figures d’acrosport de 5  membres. Dibuixa-les
-          Inventa’t o busca 2 figures d’acrosport de 6  membres. Dibuixa-les

6.       Pràctica
Ves a còrrer tres cops per setmana: comença corrent 10minuts la primera setmana, 15 minuts la segona, 20 minuts la tercera i 30 minuts a partir de la quarta fins al mes de setembre.
Ves a  caminar dos cops per setmana: camina 1 hora a un ritme ràpid.
ES FARÀ UNA PROVA PRÀCTICA A L’INSTITUT AMB LA QUE SE SABRÀ SI HAS FET O NO AQUESTA TASCA.
IMPRESCINDIBLE PORTAR ROBA ESPORTIVA EL DIA DE L’EXAMEN DE SETEMBRE.

DEURES ESTIU 4T ESO
ELABORA UN DOSSIER EN EL QUE HI FIGURIN TOTS ELS APARTATS QUE S’ESPECIFIQUEN A CONTINUACIÓ.

CAL ENTREGAR-HO EL DIA DE L’EXAMEN. EN EL CAS QUE NO ES PRESENTIN, NO ES PODRÀ FER L’EXAMEN.

NOTA DELS DEURES: 50%


Escalfament:
·         Anar a la pàgina web: www.edu365.cat/eso, entrar a educació física, anar a activitats curriculars,clica i buscar
-          Escalfament: realitzar un resum del tema i fer els exercicis.
-          En forma, un hàbit de vida saludable: realitzar resum i fer els exercicis.
·         Elaborar un escalfament per un esport en concret ( ha d‘ incloure totes les parts).
El cos humà
Fotocòpia  dels ossos i músculs: estudiar-la.
Explica i dibuixa 10 estiraments de 10 músculs diferents.
Resistència
·         Calcula’t la teva FC màxima, i a partir d’aquí, calcula les pulsacions que has de tenir per treballar la resistència aeròbica ( 60-85%)
·         Proposa una sessió per treballar la resistència aeròbica i, explica com controlaràs que s’està treballant correctament.
·         Proposa un circuit de mínim 8 estacions en el que es treballi la força i la resistència principalment.
Força
-          Llegir el tema
-          Fer les activitats que et proposa
Velocitat
Proposa un joc/exercici per treballar els diferents tipus de velocitats:
VELOCITAT GESTUAL
Explicació joc
Dibuix

VELOCITAT DESPLAÇAMENT
Explicació joc
DibuixVELOCITAT REACCIÓ
Explicació joc
Dibuix

Flexibilitat
Fotocòpies donades a classe: estudiar i fer els exercicis.
Voleibol
Busca la següent informació:
-          Història
-          Reglament bàsic: número jugadors, puntuació, durada, faltes.
-          Defensa: individual i zonal
Salut
·         Anar  a la pàgina: http://www.edu365.cat/salut/index_sec_total.htm ,
-          Anar a l’apartat ALIMENTACIÓ: elegir un subgrup qualsevol, llegir-lo i fer-ne un resum.
Els Jocs populars i tradicionals
-          Què son
-          Classificació
-          Fes la fitxa de 10 jocs populars: nom, espai de joc, nombre de jugadors, com es juga, variants, representació gràfica.
L’esport
Fes una redacció sobre els valors de l’esport i relaciona-ho amb el Moviment Olímpic.


PRÀCTICA
Ves a còrrer tres cops per setmana: comença corrent 10minuts la primera setmana, 15 minuts la segona, 20 minuts la tercera i 30 minuts a partir de la quarta fins al mes de setembre.
Ves a  caminar dos cops per setmana: camina 1 hora a un ritme ràpid.
ES FARÀ UNA PROVA PRÀCTICA A L’INSTITUT AMB LA QUE SE SABRÀ SI HAS FET O NO AQUESTA TASCA.
IMPRESCINDIBLE PORTAR ROBA ESPORTIVA EL DIA DE L’EXAMEN DE SETEMBRE